m = s.getElementsByTagName(o)[0];
Contact Us domain market logo premium domain Privacy Policy |
Copyright Š 2016. DomainMarket.com | All Rights Reserved.
i[r] = i[r] || function () {
 • Categories
 • Testimonials
 • Dzieo Biblijne
  Warsztaty Biblijne
  Redaktor: al. Karol Kostecki   
  26.10.2011.

  WARSZTATY, WARSZTATY, WARSZTATY…

  Active Image


  Drugie Warsztaty Biblijne Diecezji Radomskiej są już historią. Ich tematem przewodnim były Oblicza Bożej miłości w Ewangeliach. W piątkowe popołudnie, 21 października 2011 r., do Ośrodka Edukacyjno-Charytatywnego Emaus-Turno k/ Białobrzegów na warsztatowe zajęcia przybyła 30 osobowa grupa sympatyków i miłośników Biblii, członków Dzieła Biblijnego.

  Active Image

  Po raz pierwszy w warsztatach wzięli udział również alumni kursu IV Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu: Michał Bartosiak, Marcin Cabaj, Piotr Gruszka oraz Marcin Pietras. Przybyli również prowadzący Warsztaty: ks. dr Jacek Kucharski – biblista i moderator diecezjalny Dzieła Biblijnego; dr Leszek Wianowski – teolog duchowości;  mgr Aneta Lutomska – psycholog, trener – coach oraz  mgr Wojciech Leszczyński - pedagog i teolog.

  Active Image

  Program warsztatowych spotkań przewidywał w piątek modlitwę różańcową, którą z alumnami WSD poprowadził moderator diecezjalny. Następnie wszyscy po raz pierwszy spotkali się przy wspólnym stole na kolacji w sali obiadowej ośrodka. O godz. 20 rozpoczęło się spotkanie organizacyjne, na którym zebrani sami przedstawili się krótko i poznali zespół prowadzących warsztatowe spotkania. Ks. dr Jacek Kucharski zaprosił następnie przybyłych na pierwszą konferencję duchową poprowadzoną przez dr. Leszka Wianowskiego pt. Dziwił się ich niedowiarstwu (Mk 6,6). Apel Jasnogórski o godz. 21-ej w kaplicy pw. Miłosierdzia Bożego i Bł. Jana Pawła II zakończył piątkowy warsztatowy program. Sobota, 22 października br., była bardzo pracowita.

  Active Image

  Dzień rozpoczęły prywatne modlitwy w kaplicy ośrodka. Po śniadaniu o godz. 8 –ej, uczestnicy warsztatów podzielili się na dwie grupy. Pierwsza z nich, w sali konferencyjnej rozpoczęła część psychologiczną, którą poprowadziła mgr Aneta Lutomska – psycholog, trener – coach. Uczestnicy uczyli się w niej jak radzić sobie z emocjami w relacjach małżeńskich, przyjacielskich, rodzinnych, życiu zawodowym. Pani Aneta postawiła przed uczestnikami kilka ćwiczeń i zadań, które nie tylko pozwoliły się im zintegrować, ale poznać kierunki pracy nad sobą. W tym samym czasie druga grupa warsztatowa pracowała pod kierunkiem ks. dr. Jacka Kucharskiego.

  Active Image

  Praca w grupie obejmowała lekturę tekstów Pisma świętego, a następnie ich analizę i praktyczne odniesienie do sytuacji człowieka wiary żyjącego dzisiaj. Multimedialne prezentacje pozwalały uczestnikom odczytać oblicza Bożej miłości nakreślone przez autorów biblijnych ksiąg, zarówno Nowego, jak i Starego Testamentu. Ks. Kucharski zaprezentował cztery języki miłości z jakimi Bóg zwraca się do człowieka, a mianowicie: afirmacja (akceptacja), pomoc, dary i dotyk. Prelekcje multimedialne ubogacone były również podkładem muzycznym, zaczerpniętym zwłaszcza z utworów Michała Lorenca.

   

  Active Image

  O godz. 12.15 rozpoczęła się uroczysta msza św. pod przewodnictwem ks. bp. Adama Odzimka, którą koncelebrował ks. dr Jacek Kucharski oraz dyrektor ośrodka ks. kan. Radosław Walerowicz.

  Active Image

   Ks. bp Adam w bardzo serdecznych słowach skierowanych do uczestników przypomniał, że po raz pierwszy Kościół powszechny obchodzi wspomnienie bł. Jana Pawła II. To był pasterz, który odczytując oblicze kochającego Boga z kart Pisma świętego, obdarzał tą miłością i ciepłem, wszystkich wierzących. Dlatego tak ważne jest mówił ks. bp Adam, abyśmy to oblicze kochającego Boga wpisywali w nasze życie i życie innych. Na zakończenie mszy św. ks. Jacek podziękował ks. bp Adamowi za modlitwę i obecność oraz zaprosił do warsztatowych zajęć. O godz.13.15 rozpoczął się obiad, po którym mgr Aneta Lutomska spotykała się    z uczestnikami warsztatów na konsultacjach indywidualnych. Piękna pogoda oraz otoczenie ośrodka położonego nad brzegiem Pilicy sprzyjało też spacerom     i wzajemnym dyskusjom.

  Active Image

  O godz. 15 –ej rozpoczęła się popołudniowa część warsztatowej pracy. Otworzyła ją prelekcja multimedialna mgr. Wojciecha Leszczyńskiego pt. Jak Bóg okazuje miłość człowiekowi. Jak człowiek powinien okazywać miłość Bogu? Wystąpienie, na którym obecni byli wszyscy warsztatowcy poświęcone zostało piątemu językowi miłości jakim jest czas.  Po krótkie przerwie kawowej, znów nastąpił podział na grupy, które pracowały na dwóch poziomach: psychologicznym i biblijnym. Po wspólnej kolacji, przybyli na warsztaty wysłuchali konferencji dr. Leszka Wianowskiego pt. Cofnęli się       i upadli na ziemię” (J 18,6). Po krótkim oddechu rozpoczęło się wieczorne herbaciane spotkanie, na którym ks. Jacek Kucharski zaprezentował materiały pomocnicze do pracy w grupach biblijnych oraz owoc Roku Pawłowego – książkę pt. Wiem, komu zawierzyłem… Radomskie spotkania ze św. Pawłem. 

  Active Image

  Pani Aneta Lutomska zaproponowała lekturę nowego pisma pt. Zbliżenia, O małżeństwie bliżej, poświęconego zagadnieniom życia małżeńskiego i relacjom interpersonalnym. Alumn Piotr Gruszka – animator muzyczny warsztatów prezentował płytę muzyczną pt. W ciszy przychodzisz do mnie – zespołu kleryckiego Ne’um Adonaj, która spotkała się z dużym zainteresowaniem uczestników Warsztatów. Alumn Piotr Gruszka przy akompaniamencie organów elektrycznych nauczył zebranych hymnu Dzieła Biblijnego Diecezji Radomskiej pt. Słowo, który w przyszłości stać się może hymnem ogólnopolskim stowarzyszenia. Na krótko przed godziną 21 do zebranych przybył Pasterz diecezji - ks. bp Henryk Tomasik. Wszyscy zebrani w sali konferencyjnej przywitali gościa hymnem Dzieła Biblijnego.

  Active Image

  Ks. bp Henryk nie krył radości z faktu, że może się spotkać z ludźmi, którzy kochają - jak stwierdził- Pismo święte. Podzielił się troską o kościół diecezjalny i zachęcał obecnych do czynnego zaangażowania się w grupach biblijnych w parafiach. Podziękował ks. dr. Jackowi Kucharskiemu – moderatorowi diecezjalnemu za prowadzenie             i troskę o Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II w diecezji. Bp Henryk otrzymał od moderatora nie tylko identyfikator uczestnika Warsztatów Biblijnych ale też książkę Wiem, komu zawierzyłem… Radomskie spotkania ze św. Pawłem oraz Śpiewnik Warsztatowy, którego autorem był alumn Piotr Gruszka. Ks. bp Henryk po długim spotkaniu modlił się wspólnie w kaplicy ośrodka                    w intencjach Dzieła Biblijnego rozważając tajemnice Różańca świętego.

  Active Image

  Spotkanie z Pasterzem zakończył Apel Jasnogórski i wspólna fotografia. Niezmordowani warsztatowcy spotkali się jeszcze na sali z dr. Leszkiem Wianowskim, który uczył ich sztuki medytacji. Niedzielny poranek rozpoczęły modlitwy indywidualne i po śniadaniu rozpoczęła się o godz. 8.30 formacja duchowa. Dr Leszek Wianowski zaprezentował konferencję pt. „Ja okopię je      i obłożę nawozem, może wyda owoc” (Łk 13,8-9). Po krótkiej kawowej przerwie o 9.30 rozpoczęła się druga konferencja poświęcona tematyce „Nie wlewa się młodego wina do starych bukłaków” (Mk 9,17).

   

  Active Image

   Kolejnym punktem programowym była msza św. w kaplicy ośrodka o godz. 11 –ej. Przewodniczył jej i homilię wygłosił ks. dr Jacek Kucharski, a koncelebrował ks. kan. Radosław Walerowicz. Oprawę  liturgiczną  przygotowali alumni seminarium: Michał Bartosiak, Marcin Cabaj, Piotr Gruszka i Marcin Pietras. Po Eucharystii uczestnicy warsztatów spotkali się na sali konferencyjnej, gdzie dokonało się podsumowanie spotkań. Każdy otrzymał ankietę, dzięki której, jak tłumaczył moderator diecezjalny prowadzący warsztaty będą mogli lepiej poznać oczekiwania słuchaczy.Następnie prowadzący warsztaty: mgr Aneta Lutomska, dr Leszek Wianowski oraz ks. dr Jacek Kucharski podziękowali wszystkim za przybycie, obecność i współpracę. Powtarzali, jak refren słowa głębokiego przekonania, że dzięki warsztatom nie tylko lepiej poznali siebie, ale też zgłębili autentyczny obraz Jezusa obecny w Ewangeliach.

   

  Active Image

  Na zakończenie nie mogło zabraknąć papieskiej „Barki”, wielu pytań do prowadzących oraz serdecznych gestów przyjaźni i wdzięczności. Każdy z uczestników otrzymał z rąk moderatora imienne potwierdzenie uczestnictwa – dyplom, który będzie nie tylko świadectwem obecności na warsztatach, ale dla wielu stanie się również doskonałym znakiem doskonalenia zawodowego. Ks. Jacek Kucharski podziękował również za piękną pracę i współpracę alumnom: Michałowi Bartosiakowi, Marcinowi Cabajowi, Piotrowi Gruszce oraz Marcinowi Pietrasowi, podkreślając, że staną się filarami Kleryckiego Koła Dzieła Biblijnego. Na zakończenie warsztatów wszyscy spotkali się na wspólnym niedzielnym obiedzie. Wielu uczestników warsztatów żegnając się powtarzało: do następnych… 

  Active Image

   

   

   
  Spotkanie Programowe
  24.09.2011.

  SPOTKANIE PROGRAMOWE GREMIUM DZIEŁA BIBLIJNEGO

  W piątek, 23 września 2011 r. o godz. 18 –tej w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu rozpoczęło się spotkanie konsultacyjne związane  z programem działalności Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II w diecezji radomskiej. W spotkaniu wzięli udział: ks dr Jacek Kucharski – moderator diecezjalny, dr Leszek Wianowski, mgr Wojciech Leszczyński, ks. Krzysztof Wabik oraz ks. mgr Kamil Kowalski. W ramach spotkania dokonano podsumowania działań włącznie do września br. i omówiono formy pracy stowarzyszenia w diecezji, zatwierdzając ramowy program, który będzie towarzyszył spotkaniom, wykładom w roku 2011/12.

   Image

  Już w październiku ruszy nowy cykl spotkań pt. „Tropem biblijnych mędrców”, który poprowadzą wspólnie: ks. dr Jacek Kucharski, dr Leszek Wianowski, ks. mgr Kamil Kowalski oraz mgr Wojciech Leszczyński. Każda pierwsza niedziela miesiąca będzie poświęcona na Niedzielę Biblijną w parafiach. Obok tego program przewiduje organizacje Warsztatów Biblijnych, spotkań i kręgów we wspólnotach parafialnych. W dyskusji dyskutowano również nad zbliżającym się Pierwszym Kongresem Biblijnym, który odbędzie się w dniach 28-30 października br., w Warszawie i w Toruniu. Przeanalizowano program Warsztatów Biblijnych, które odbędą się w dniach 21-23 września br. w Ośrodku Edukacyjno-Charytatywnym Emaus-Turno /k Białobrzegów. Wspólne obrady zakończyła modlitwa. 

   
  Spotkanie Moderatorów Diecezjalnych w Katowicach
  Redaktor: al. Karol Kostecki   
  22.09.2011.

  SPOTKANIE MODERATORÓW DIECEZJALNYCH W KATOWICACH ORAZ 49 SYMPOZJUM BIBLISTÓW POLSKICH

  Active Image 

  We wtorek 20 września 2011 r., w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Katowicach, w Sali nr 204 odbyło się spotkanie moderatorów diecezjalnych Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II. Przewodniczył mu ks. prof. Henryk Witczyk. Diecezję radomską reprezentował ks. dr Jacek Kucharski. Tematem centralnym był zbliżający się Pierwszy Kongres Biblijny pod hasłem: Biblia kodem kulturowym Europy, który odbędzie się w dniach 28-30 października br., w Warszawie oraz w Toruniu. Jego organizatorami są: Dzieło Biblijne im Jana Pawła II oraz Instytut Nauk Biblijnych KUL. Patronat honorowy objął ks. kard. Kazimierz Nycz.

  Czytaj
   
  Spotkanie u Moderatora
  Redaktor: al. Karol Kostecki   
  12.09.2011.

  ROBOCZE SPOTKANIE U MODERATORA

   Active Image


  W poniedziałek, 12 września 2011 r. w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu odbyło się robocze spotkanie moderatora diecezjalnego Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II – ks. dr. Jacka Kucharskiego z  najbliższymi współpracownikami z diecezji. W spotkaniu wzięli udział: ks. Krzysztof Wabik, dr Leszek Wianowski, mgr Wojciech Leszczyński oraz alumni WSD: dk Łukasz Pyszczek oraz Karol Kostecki – prowadzący stronę internetową stowarzyszenia na poziomie diecezjalnym. W trakcie spotkania dyskutowano nad planami działania Dzieła Biblijnego w diecezji w kolejnym roku działalności. Ks. Kucharski poinformował przybyłych na spotkanie, że w pierwszych dniach września dotarł do wszystkich parafii w diecezji 16 zeszyt Kręgu Biblijnego – pomoc, z której jak mówił – coraz częściej korzystają nie tylko istniejące grupy biblijne, ale zwłaszcza katecheci, alumni WSD oraz moderatorzy innych grup parafialnych. Moderator zapoznał obecnych z przebiegiem i udziałem członków radomskiego Dzieła Biblijnego w zbliżającym się  Pierwszym Kongresie Biblijnym, który odbędzie się w dniach od 28 do 31 października br., w Warszawie (UKSW) oraz w Toruniu. Jego organizatorami jest Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II oraz Instytut Nauk Biblijnych KUL. Patronat nad kongresem objął J. Em. Ks. Kard. Kazimierz Nycz.  Gościem honorowym kongresu będzie J. Em. Ks. Kard. Gianfranco Ravasi – znany             i ceniony z bardzo licznych publikacji biblista. Przedmiotem dyskusji były również Warsztaty Biblijne, które pod patronatem Dzieła Biblijnego diecezji radomskiej odbędą się w dniach 21-23 października w Ośrodku Edukacyjno-Charytatywnym Turno – Emaus. Ich tematyką będzie zagadnienie: Oblicza Bożej miłości w Ewangeliach.  Dokonano również oceny strony internetowej Dzieła Biblijnego na poziomie diecezjalnym. Ks. Kucharski nie ukrywał radości, z faktu, że codziennie odwiedza ją średnio przeszło 250 internautów. To dobry znak, obrazujący zainteresowanie jakie od samego początku istnienia strony towarzyszy jej twórcom i opiekunom. Na koniec moderator diecezjalny wyraził głęboką wdzięczność wszystkim obecnym współpracownikom za wszelki trud podjęty na rzecz stowarzyszenia. Całość spotkania zakończyła modlitwa            w intencjach Dzieła Biblijnego oraz wspólna kawa.

   
  Informacja
  03.09.2011.

  INFORMACJA

  Drodzy Duszpasterze,  Moderatorzy, Członkowie Grup Biblijnych oraz Katecheci,

  Chciałbym zakomunikować, że ukazał się 16 zeszyt „Kręgu Biblijnego”, który według zapowiedzi Dyrektora Wydziału Duszpasterskiego – ks. dr. Piotra Walkiewicza będzie do odebrania od 7 września br. u Księży Dziekanów dla wszystkich parafii  naszej diecezji.   
    Wszyscy pracujący w grupach biblijnych odnajdą tam materiały, które pomogą lepiej odczytać i zrozumieć prawdę, którą wyznajemy podczas coniedzielnej Mszy św.: „Wierzę w […] apostolski Kościół” oraz poznać sylwetki apostołów: Piotra, Jakuba Mniejszego, Jakuba Większego, Bartłomieja, Szymona Kananejczyka, Filipa, Mateusza, Andrzeja, Jana i Tomasza. Ponadto, na płycie CD dołączonej do zeszytu, otrzymujemy katechezy o apostołach wygłoszone przez papieża Benedykta XVI. Tradycyjnie już na płycie CD odnajdziemy slajdy z Ziemi Świętej dotyczące okolic Dan i Beer Szeby. Zeszyt zawiera też zagadnienia introdukcyjne do Księgi Rut oraz świat ewangelizacyjny apostoła Pawła (Rzym i okolice). 
  Do wykorzystania opracowań zawartych w Kręgu Biblijnym zachęcam również wszystkich katechizujących w naszej diecezji. Treści przygotowane przez biblistów w obecnym zeszycie stanowić będą  cenną pomoc i inspirację     w katechezie szkolnej, spotkaniach grup formacyjnych, dniach skupienia oraz rekolekcjach. Do pogłębiania znajomości Pisma  Świętego jako Słowa Bożego i źródła życia gorąco zachęcam

  Diecezjalny moderator Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II
  Ks. dr Jacek Kucharski

   

   
  Wakacyjny Przewodnik
  13.07.2011.

  WAKACYJNY PRZEWODNIK PO MIEJSCACH ŚWIĘTYCH

  To najnowsza forma współpracy Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II  diecezji radomskiej oraz Radia Plus Radom. W okresie wakacyjnym (czerwiec-wrzesień 2011 r)  radiosłuchacze na antenie Radia Plus Radom będą mogli w każdą sobotę i niedzielę o godz. 10.26  myślami i sercem podróżować do wielu miejsc naznaczonych obecnością chrześcijaństwa na świecie. Pomocą służył będzie „Wakacyjny przewodnik po miejscach świętych”. Poprowadzi go ks. dr Jacek Kucharski – moderator diecezjalny Dzieła Biblijnego oraz doświadczony przewodnik po krajach biblijnych i sanktuariach chrześcijańskich świata. Radiosłuchacze będą mogli poznać m. in. Nazaret, Cezareę Nadmorską   i Tyberiadę (Izrael), klasztor Św. Katarzyny u stóp góry Synaj (Egipt), sanktuaria maryjne: w Einsiedeln (Szwajcaria) i Aparecida (Brazylia), Bazylikę Sacré-Cœur w Paryżu (Francja), Pietrelcinę (Włochy) - miejsce urodzin               i dzieciństwa św. O. Pio, starożytny Efez (Turcja) oraz grecką wyspę Patmos (Grecja).

  SŁUCHAĆ NAS MOŻNA:
  Radio Plus Radom – Radom i radomskie 90.7 FM; Końskie i Opoczno 94 FM a także online http://radom.radioplus.pl w iPhone i na iPod Touch
  Na podróżowanie z Wakacyjnym przewodnikiem po miejscach świętych serdecznie wszystkich radiosłuchaczy zapraszają

  Dyrektor Radomskiego Oddziału Radia „Plus”
  Ks. Jacek Wieczorek
  Moderator diecezjalny Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II
  Ks. Jacek Kucharski

   
  ««  start « poprz. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 nast.  » koniec »»  Dzieo Biblijne


  POLECAMY

  Parafia w. Jadwigi w Dbicy Seminarium Duchowne w Radomiu Radio Plus Radom Go Niedzielny


  SERWIS MONITORUJE  © Copyright Diecezja Radomska 2014. All rights Reserved.

  ks. Dominik Dryja web site administrator.