m = s.getElementsByTagName(o)[0];
Contact Us domain market logo premium domain Privacy Policy |
Copyright Š 2016. DomainMarket.com | All Rights Reserved.
i[r] = i[r] || function () {
 • Categories
 • Testimonials
 • Dzieo Biblijne
  Uniwersytet Biblijny dla dzieci na Michałowie
  Redaktor: al. Karol Kostecki   
  19.11.2013.
   
  Image 
   
  „GAUDEAMUS IGITUR” NA RADOMSKIM MICHAŁOWIE. NOWA FILIA UNIWERSYTETU BIBLIJNEGO DLA DZIECI

  Radom ma pierwszą filię uniwersytetu! Jest nią Uniwersytet Biblijny dla Dzieci działający pod patronatem Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II Diecezji Radomskiej, Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Długosza i Parafii pw. Bł. Annuarity i św. Michała w Radomiu. W niedzielę, 17 listopada 2013 r. na mszy św. o godzinie 11.15 w świątyni parafialnej odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego oraz immatrykulacja nowych studentów. Mszy św. przewodniczył ks. dr Jacek Kucharski – moderator diecezjalny Dzieła Biblijnego, który wygłosił homilię. Koncelebrował Eucharystię ks. Kazimierz Marchewka – proboszcz parafii. Na zakończenie mszy św. odbyło się uroczyste ślubowanie. Młodzi uczniowie -studenci z wielkim przejęciem recytowali słowa ślubowania:
  „Stając się studentem Uniwersytetu Biblijnego dla Dzieci ślubuję uroczyście:
  •    zdobywać pilnie wiedzę i szanować każdego człowieka
  •    wytrwale czytać i poznawać Pismo święte
  •    pogłębiać i głosić swoją wiarę
  •    dawać jej świadectwo swoim postępowaniem
  •    darzyć uznaniem nauczycieli akademickich
  •    dbać o godność i honor studenta
  •    oraz dobre imię Uniwersytetu Biblijnego dla Dzieci
  Tak mi dopomóż Bóg.
   
  Potem nastąpiła chwila immatrykulacji nowej wspólnoty uniwersyteckiej. Uczniowie-studenci otrzymali z rąk wykładowców indeksy uczelni oraz studenckie czapki. Nawiązując do słów Ewangelii, ks. Kucharski życzył studentom oraz wykładowcom wytrwałości w pogłębianiu Pisma świętego. Podziękował serdecznie dyrekcji szkoły na czele z panią dyr. mgr inż. Iwoną Stępień i panią wicedyrektor  mgr Joanną Rutką, które wyraziły zgodę na powstanie tej inicjatywy na terenie szkoły i włączyły się w jej tworzenie. Grono wykładowców uczelni dla dzieci stanowią: ks. dr Jacek Kucharski - moderator diecezjalny Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II w diecezji radomskiej, mgr Agnieszka Machnio – katechetka, ks. mgr Michał Faryna – prefekt oraz ks. kan Kazimierz Marchewka – proboszcz parafii pw. Bł. Annuarity i św. Michała w Radomiu. Rekrutacja uczniów - studentów dokonywała się przez cały miesiąc wrzesień. Były to zarazem pierwsze spotkania wykładowe, które prowadzili: mgr Agnieszka Machnio i ks. mgr Michał Faryna.Z uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 wyłoniła się grupa 36 uczniów-studentów, którzy zadeklarowali wolę pogłębiania wiedzy biblijnej w ramach powstającego Uniwersytetu Biblijnego dla Dzieci. Cykl studiów obejmuje kolejne trzy lata. Uczniowie-studenci, którzy zakończą edukację w szkole podstawowej kontynuować będą studia przy parafii. Zajęcia odbywają się  w  poniedziałki i piątki. Miejscem wykładów jest sala  Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 przy ulicy Jana III Sobieskiego w Radomiu. Autorski program studiów przygotował ks. dr Jacek Kucharski – biblista. Obejmuje on 6 semestrów obejmujących: Wprowadzenie do Pisma świętego,   Stary Testament, Ewangelie oraz Listy św. Pawła oraz Listy Katolickie. Program zajęć uwzględnia również aktualne wydarzenia Roku Liturgicznego. Każdy cykl roczny kończy się uzyskaniem dyplomu: Znawca Pisma św. stopnia I, II, III.  Do obowiązków studenta Uniwersytetu Biblijnego dla dzieci należy: a) uczestnictwo w niedzielnej Mszy św. dla dzieci o godz. 11.15 w parafii pw. Bł. Annuarity i św. Michała w Radomiu, b) przygotowanie w domu własnej analizy (przy współudziale osób z rodziny) krótkiego tekstu biblijnego podawanego każdorazowo podczas spotkań, c) pamięciowa nauka krótkich tekstów biblijnych, d) pamięciowa nauka skrótów ksiąg biblijnych. Po uroczystej inauguracji wszyscy stanęli z radością do wspólnej pamiątkowej fotografii.

  Opr. Ks. Michał Faryna – wikariusz parafii bł. Annuarity w Radomiu
  Zdjęcia Piotr Krzysztoszek
   


  Dzieo Biblijne


  POLECAMY

  Parafia w. Jadwigi w Dbicy Seminarium Duchowne w Radomiu Radio Plus Radom Go Niedzielny


  SERWIS MONITORUJE  © Copyright Diecezja Radomska 2014. All rights Reserved.

  ks. Dominik Dryja web site administrator.