Dzieo Biblijne
15 najnowszych
Szko豉 Biblijna dla Doros造ch
Redaktor: Al. Damian Sadza   
13.11.2014.

Image 

 

SZKOx BIBLIJNA DLA DOROSΧCH

IM. 名. HIERONIMA

przy parafii

pw. Matki Bo瞠j Cz瘰tochowskiej w Radomiu

Z A P R A S Z A

Wszystkich, którzy pragn瘭iby zg喚bia Pismo 鈍i皻e

Patronat nad ni sprawuje Dzie這 Biblijne

im. Jana Paw豉 II Diecezji Radomskiej

Patronat honorowy obj掖

J. E. Ks. Bp Henryk Tomasik

Czytaj
 
Inauguracja dzialalnosci UBD w Jedlni Letnisko
Redaktor: Al. Damian Sadza   
11.11.2014.

NOWI STUDENCI UNIWERSYTETU BIBLIJNEGO

DLA DZIECI

Image 

W niedziel, 9 listopada 2014 r. na mszy 鈍. o godz. 11.30 w ko軼iele pw. Opieki 安. Józefa w Jedlni Letnisko mia豉 miejsce inauguracja dzia豉lno軼i Uniwersytetu Biblijnego dla Dzieci, któremu b璠zie patronowa這 Dzie這 Biblijne im. Jana Paw豉 II Diecezji Radomskiej. Jest to ju trzecia placówka uniwersytetu dzieci璚ego dzia豉j帷a w naszej diecezji. W Jedlni Letnisko uniwersytet b璠zie dzia豉 przy parafii pw. Opieki 安. Józefa i Publicznej Szko造 Podstawowej im. Marsza趾a Józefa Pi連udskiego.
 
Czytaj
 
Relacja z Fary
Redaktor: Al. Damian Sadza   
11.11.2014.

O LI列IE 名. JAKUBA W RADOMSKIEJ FARZE

Image 

W niedziel, 9 listopada 2014 r. w radomskiej Farze mia豉 miejsce kolejna prelekcja multimedialna realizowana w ramach cyklu Wierz w Syna Bo瞠go. Poprowadzi j ks. mgr Piotr Nojek. Obecny by równie moderator diecezjalny Dzie豉 Biblijnego. Autor prelekcji zapozna zebranych z postaci autora listu. Przywo豉 argumenty z tre軼i samego pisma. Mówi: „Jakub, s逝ga Boga i Pana Jezusa Chrystusa, posy豉 radosne pozdrowienie dwunastu plemionom w diasporze (Jk 1,1)”. Ju pierwsze zdanie Listu rzuca 鈍iat這 na autora. Cho nie przedstawia si wprost, ju najstarsza Tradycja Ko軼io豉 przypisuje niniejszy list jednemu z Apostoów – 鈍. Jakubowi (tzw. M這dszemu lub Mniejszemu). 安. Jakub Mniejszy (M這dszy) by jednym z Apostoów, powo豉nym jako jeden z ostatnich. S dwie tradycje mówi帷e o jego pochodzeniu: 1. By synem Alfeusza, a wi璚 tak瞠 bratem 鈍. Judy Tadeusza; 2. By synem Kleofasa i Marii, siostry 鈍. Józefa, a wi璚 przez to krewnym samego Jezusa.
 
Czytaj
 
Relacja z Ciepielowa
Redaktor: Al. Damian Sadza   
11.11.2014.

CIEPIELÓW POZNAJE PRZESxNIE LISTU DO DIOGENETA

 
Dnia 6 listopada  2014 r. odby這 si kolejne spotkanie w kr璕u Dzie豉 Biblijnego istniej帷ego przy parafii pw. Podwy窺zania Krzy瘸 安i皻ego w Ciepielowie. Tym razem poprowadzi je moderator diecezjalny - ks. dr Jacek Kucharski.  Temat wyk豉du zawiera w sobie bardzo interesuj帷e i aktualne pytanie: „Jak powinni 篡 wspó販ze郾ie chrze軼ijanie? Prawdy Biblii w 鈍ietle Listu do Diogeneta”. Spotkanie rozpocz窸o si modlitw i lektur Listu do Diogeneta. S逝chacze us造szeli, 瞠 dzie這 to, niewielka obj皻o軼iowo (12 rozdziaów) apologia chrze軼ija雟ka anonimowego autora, dawniej przypisywana Justynowi. Apologia ta powsta豉 u schy趾u II w. n.e., prawdopodobnie w Aleksandrii. Jest krótkim wyk豉dem podstawowych zasad religii chrze軼ija雟kiej, skierowanym do poganina. Sk豉da si z krytyki poga雟twa i judaizmu, krótkiej katechezy i ko鎍owych poucze.
Czytaj
 
Uniwersytet 鈍. Hieronima
Redaktor: Al. Damian Sadza   
01.11.2014.
 
Powakacyjne spotkanie kr璕u Dzie豉 Biblijnego
Redaktor: Al. Damian Sadza   
30.10.2014.

SPOTKANIE KKDBDR W SEMINARIUM

Image 

W 鈔od, 29 pa寮ziernika 2014 roku, w godzinach wieczornych, odby這 si w seminarium pierwsze powakacyjne spotkanie alumnów z Kleryckiego Ko豉 Dzie豉 Biblijnego, z Moderatorem Dzie豉 w Diecezji Radomskiej ks. Jackiem Kucharskim. Spotkanie rozpocz窸o sie modlitw w intencjach Dzie豉 Biblijnego im. Jana Paw豉 II w naszej diecezji. Nast瘼nie ks. dr Jacek Kucharski, wyk豉dowca Pisma 安i皻ego w radomskim seminarium wyrazi s這wa podzi瘯owania dla wszystkich diakonów i alumnów za redakcj konferencji pielgrzymkowych oraz ich udzia w apostolacie biblijnym. W trakcie spotkania Kleryckiego Ko豉 Dzie豉 Biblijnego, ks. Jacek Kucharski poinformowa nas o powstaniu nowej filii Uniwersytetu Biblijnego dla Dzieci w parafii Jedlnia Letnisko. Innymi nowo軼iami jest równie nowo powsta豉 grupa biblijna w parafii 鈍. Teresy od Dzieci徠ka Jezus oraz Szko豉 Biblijna im. 鈍. Hieronima przy parafii pw. Matki Bo瞠j Cz瘰tochowskiej. W dalszej cz窷ci Ks. Jacek poinformowa przyby造ch uczestników o propozycji spotka biblijnych w miesi帷u listopadzie. „Wiara r瘯ojmi wszelkiego dzia豉nia. Wskazania dla chrze軼ijan w Li軼ie 鈍. Jakuba” . Potem za, ks. Moderator przedstawi cele i zakres zaanga穎wania alumnów w ramach dzia豉lno軼i ko豉 do grudnia br. W ostatniej cz窷ci spotkania zosta豉 poruszona kwestia nowych zak豉dek na stronie internetowej DB, wypisywania ksi捫eczek nowym cz這nkom, a tak瞠 opracowania projektu biblijnego na temat: „Historia biblijnych nawróce”. Ca這嗆 spotkania zako鎍zy豉 si dyskusj nad udzia貫m alumnów w pracach KKDBDR oraz Dziele Biblijnym, a tak瞠, jak to ju zd捫y這 si przyj望 w ca貫j tradycji ko豉 – wspólnie odmówion modlitw, tym razem w intencji nie篡j帷ych ju cz這nków DB.  Uczestnicy spotkania: al. Damian 畝bicki; al. Rafa Kosowski; al. Marcin Przytu豉; al. Damian Sadza; al. Pawe M璚ina; al. Adrian Kwieci雟ki; al. Damian Fo速yn.
 
Inauguracja nowego roku formacji w Kazimierzu
Redaktor: Al. Damian Sadza   
30.10.2014.

INAUGURACJA NOWEGO ROKU FORMACJI

W BAZYLICE 名. KAZIMIERZA

 
Msz 鈍. w niedziel 26 pa寮ziernika 2014 r. o godz. 18.00 sprawowan przez moderatora diecezjalnego ks. dr. Jacka Kucharskiego w intencjach Dzie豉 Biblijnego rozpocz掖 si nowy rok formacji biblijnej sympatyków z bazyliki 鈍. Kazimierza w Radomiu. Ks. pra. Grzegorz Senderski w s這wach powitania podkre郵i wag, jak chrze軼ijanie winni przywi您ywa do lektury i studiowania Biblii. Po mszy 鈍.  sympatycy Biblii spotkali si w 鈍ietlicy „Kazimierzówka”, aby lektur Listu do Laodycei rozpocz望 nowy rok pog喚biania Objawienia Bo瞠go obecnego na kartach Biblii. Spotkanie poza dyskusj i wspóln lektur Biblii wype軟i豉 prezentacja multimedialna ks. dr. Jacka Kucharskiego pt. „Gorliwo嗆 i nawrócenie. Wskazania dla  wspó販zesnych chrze軼ijan wed逝g  Listu do Laodycei (Ap 3,14-22 )”. Grupa biblijna z parafii 鈍. Kazimierza przygotowuje si uroczystego wst徙ienia do Dzie豉 Biblijnego. Ju na pocz徠ku nowego roku obecni na spotkaniach biblijnych stan si pe軟oprawnymi cz這nkami stowarzyszenia. Kolejne spotkanie ju w niedziel 23 listopada br.  
 

 
Dzie這 Biblijne w Ostrej Bramie
Redaktor: Al. Damian Sadza   
19.10.2014.

NAUCZYCIELE DEKANATU SKAR玆SKIEGO Z DZIEΒM BIBLIJNYM W OSTREJ BRAMIE

Image 
 
Tradycj ju si sta這, 瞠 po Dniu Nauczyciela chrze軼ija雟cy pedagodzy z dekanatu skar篡skiego przybywaj w duchu wdzi璚zno軼i, i z pro軸 o dalsze wstawiennictwo Matki Bo瞠j Ostrobramskiej do Jej sanktuarium. W tym roku spotkanie odby這 si w 鈔od 15 pa寮ziernika 2014 r. Rozpocz窸o si w kaplicy sanktuarium, gdzie przybyli nauczyciele byli uczestnikami nabo瞠雟twa ró瘸鎍owego. Poprowadzi je dekanalny duszpasterz nauczycieli - ks. mgr Krzysztof Kosecki.  O godz. 18 tej zosta豉 odprawiona msza 鈍. w intencji wszystkich pedagogów miasta i dekanatu, której przewodniczy ks. dr Jacek Kucharski – moderator Dzie豉 Biblijnego im. Jana Paw豉 II Diecezji Radomskiej, a koncelebrowali: kustosz sanktuarium ks. pra. dr Jerzy Karbownik oraz ks. mgr Krzysztof Kosecki. Ks. Kucharski wyg這si do zebranych w sanktuarium nauczycieli prelekcj multimedialn pt. Jak powinni 篡 wspó販ze郾ie chrze軼ijanie? Prawdy Biblii w 鈍ietle Listu do Diogeneta (V, 1-17). Po Eucharystii dekanalny duszpasterz nauczycieli – ks. Krzysztof Kosecki zaprosi raz jeszcze obecnych do kaplicy sanktuarium, gdzie przed obrazem Matki Bo瞠j Ostrobramskiej odczyta akt oddania pedagogów ziemi skar篡skiej Matce Bo瞠j. Na zako鎍zenie by造 podzi瘯owania i wspólna fotografia. Moderator Dzie豉 Biblijnego zaprosi wszystkich na formacj biblijn, która odbywa si tradycyjnie 15 dnia ka盥ego miesi帷a. Tym razem tematem spotkania cz這nków Dzie豉 Biblijnego i sympatyków Biblii by這 zagadnienie „Gorliwo嗆 i nawrócenie. Wskazania dla  wspó販zesnych chrze軼ijan wed逝g  Listu do Laodycei (Ap 3,14-22 )”. Omawiane by這 równie zagadnienie wspólnego wyjazdu do Ziemi 安i皻ej w 2015r.    
 

 
Uniwersytet Biblijny - nowy rok akademicki
Redaktor: Al. Damian Sadza   
14.10.2014.

INAUGURACJA NOWEGO ROKU AKADEMICKIEGO W UNIWERSYTECIE BIBLIJNYM DLA DZIECI

Image 

W niedziel, 12 pa寮ziernika 2014 r., w ko軼iele pw. 安. Jana Chrzciciela w Radomiu (Fara) odby豉 si inauguracja nowego roku akademickiego w Uniwersytecie Biblijnym dla Dzieci. Dzieci璚a uczelnia w diecezji radomskiej rozpocz窸a tym samym trzeci rok dzia豉lno軼i. Mszy 鈍. rozpoczynaj帷ej nowy rok studiów nad Bibli przewodniczy moderator Dzie豉 Biblijnego im. Jana Paw豉 II Diecezji Radomskiej – ks. dr Jacek Kucharski. Eucharysti koncelebrowa ks. lic. Miros豉w Nowak – proboszcz parafii farnej i wyk豉dowca dzieci璚ej uczelni.
Czytaj
 
ROK BIBLIJNY W FARZE
Redaktor: Al. Damian Sadza   
14.10.2014.

INAUGURACJA BIBLIJNEGO ROKU FORMACJI

W RADOMSKIEJ FARZE

 Image

Niedziela Papieska, 12 pa寮ziernika 2014 r. rozpocz窸a formacj biblijn w radomskiej Farze. Msz 鈍. inauguruj帷 spotkania biblijne koncelebrowali ks. dr Jacek Kucharski-moderator Dzie豉 Biblijnego im. Jana Paw豉 II Diecezji Radomskiej oraz ks. lic. Miros豉w Nowak-proboszcz parafii parnej w Radomiu. Obecni w 鈍i徠yni wys逝chali prelekcji multimedialnej moderatora diecezjalnego pt. „Gorliwo嗆 i nawrócenie. Wskazania dla  wspó販zesnych chrze軼ijan wed逝g  Listu do Laodycei (Ap 3,14-22 )”.  Spotkania biblijne b璠 odbywa si w cyklu comiesi璚znym zawsze o godz. 18 –tej, w ka盥 drug niedziel miesi帷a. Zapraszamy do radomskiej Fary! 
 
KONKURS DIECEZJALNY "BIBLIA I JA"
Redaktor: Al. Damian Sadza   
12.10.2014.
Czytaj
 
Relacja z Ciepielowa
Redaktor: Al. Damian Sadza   
08.10.2014.

O TYM, JAKIM BY DZISIAJ W KO列IELE NA PODSTAWIE LISTU DO LAODYCEI  W CIEPIELOWIE


Jakim by dzisiaj w Ko軼iele? Takie pytanie postawili sobie, inauguruj帷 nowy rok formacji biblijnej niezmordowani cz這nkowie Dzie豉 Biblijnego z parafii pw. Podwy窺zenia Krzy瘸 安i皻ego w Ciepielowie. Spotkali si tradycyjnie w pierwszy czwartek miesi帷a, tj. 2 pa寮ziernika br. Formacj poprowadzi moderator grupy pan mgr Wojciech Leszczy雟ki. Uczestnicy spotkania mieli okazj zapozna si jakimi powinni by dzisiaj w Ko軼iele w oparciu o tekst Ap 3,14-22, tj. List do Ko軼io豉 w Laodycei.  Pan mgr Wojciech Leszczy雟ki podczas prezentacji multimedialnej stwierdzi: „Ostatnim, z ko軼ioów do którego autor Apokalipsy kieruje swoje przes豉nie jest gmina w Laodycei. Jest to ko軼ió okre郵any mianem „ko軼io豉 letniego”, zadowolonego z siebie i skupionego na sobie. Wierni wspólnoty byli tak mocno skupieni na tym co osi庵n瘭i, tj. bogactwie i mo磧iwo軼iach, i nie zauwa篡li nawet, kiedy sam  Pan znalaz si poza Ko軼io貫m.  Tak瞠 w tym li軼ie, jak w przes豉niu do ko軼io豉 w Sardes (Ap 3,1-6), autor nie ma nic dobrego do powiedzenia o tej gminie. W豉軼iwie od razu przechodzi do krytyki i napomnie.
 
Czytaj
 
Informacja
Redaktor: Al. Damian Sadza   
24.08.2014.
INFORMACJA
 
Drodzy Duszpasterze,  Moderatorzy i Katecheci,
 
           chcia豚ym zakomunikowa, 瞠 Wydawnictwo „Biblos” wyda這 pod patronatem Dzie豉 Biblijnego im. Jana Paw豉 II 25 zeszyt „Kr璕u Biblijnego”, który b璠zie do odebrania od  pocz徠ku wrze郾ia br. u Ksi篹y Dziekanów dla wszystkich parafii  naszej diecezji.  

           Kolejny, ju 25 zeszyt „Kr璕u Biblijnego” sk豉da si z dwóch zasadniczych  cz窷ci. Pierwsza – „Spotkania z Bibli” jest omówieniem niedzielnych czyta. Czytania te s ka盥orazowo odnoszone do prawd wiary, do kwestii wa積ych w 篡ciu spo貫czno軼i Ko軼io豉, w 篡ciu ka盥ego z nas. „Spotkania z Bibli” pomog lepiej zrozumie i pog喚bi lektur niedzielnych czyta od XXXIII Niedzieli Zwyk貫j roku A, poprzez okres Adwentu do I Niedzieli po Narodzeniu Pa雟kim.   
 
          Druga cz窷 – „Poznawa Bibli”- jest pog喚bieniem wiedzy o Biblii. St康 te ka盥y z zeszytów wprowadza nas w tajniki geografii i archeologii biblijnej, historii zbawienia, w przes豉nie poszczególnych ksi庵 Starego
i Nowego Testamentu. W obecnym zeszycie autorzy zapoznaj nas z t貫m historycznym Nowego Testamentu (dr hab. Krzysztof Mielcarek), przes豉niem Ksi璕i Pie郾i nad Pie郾iami (ks. prof. dr hab. Miros豉w Wróbel) oraz tre軼i
i or璠ziem Listu do Kolosan (ks. dr hab. Piotr ζbuda)
 
           Do zeszytu do陰czono p造t CD, zawieraj帷 bogaty materia fotograficzny dotycz帷y: Banias. 毒ód豉 Jordanu, Góry B這gos豉wie雟tw, Jeziora Galilejskiego, Kafarnaum, Ko軼io豉 Prymatu 鈍. Piotra, Masady, Morza Czerwonego i Morza Martwego, granicy Jordanii i Izraela, Qasar el Yahud-miejsca chrztu Jezusa, Qumran, Tabghy- miejsca rozmno瞠nia chleba, Tyberiady, okolic Jeziora Galilejskiego oraz Yardenit.
 
          Tre軼i prezentowane przez egzegetów w obecnym zeszycie stanowi b璠 cenn pomoc w odkrywaniu fascynuj帷ego 鈍iata Biblii. To doskona豉 pomoc w szkolnej katechezie,  spotkaniach grup formacyjnych oraz rozpoczynaj帷ych si ju nied逝go rekolekcjach adwentowych. G喚boko wierz, 瞠 kolejny zeszyt „Kr璕u Biblijnego” – w duchu za這瞠 Dzie豉 Biblijnego im. Jana Paw豉 II – zach璚i do nieustannego spotykania si z Bibli.

Diecezjalny moderator Dzie豉 Biblijnego im. Jana Paw豉 II
Ks. dr Jacek Kucharski


 
XXXVI Piesza Pielgrzymka na Jasn G鏎
Redaktor: Al. Damian Sadza   
24.08.2014.

JU NA JASNEJ GÓRZE

 

Image 

13 sierpnia 2014 r. od godz. 15.30 rozpocz窸o si wej軼ie grup pielgrzymkowych XXXVI Pieszej Radomskiej Pielgrzymki na Jasn Gór. Na szczycie jasnogórskim pielgrzymów wita ks. bp Henryk Tomasik oraz prezydent miasta Radomia Andrzej Kosztowniak. Wcze郾iej ju o godz. 8.15 w Mstowie, tradycyjnie pielgrzymi wszystkich kolumn radomskiej pielgrzymki uczestniczyli we Mszy 鈍. Przewodniczy jej ks. bp Henryk Tomasik. Nawi您uj帷 do Liturgii Bo瞠go S這wa przywo豉 m. in. s這wa 鈍. Jana Paw豉 II skierowane do wiernych podczas Jego odwiedzin w 1995 r.  Skoczowa. Polsce potrzeba ludzi sumienia - mówi bp radomski Henryk Tomasik. I o sumienia wra磧iwe na Boga i Jego przykazania prosi diecezjan bp Tomasik. Jego homilia zosta豉 nagrodzona wielkimi oklaskami. We mszy 鈍. wzi窸o udzia ponad 130 kap豉nów.

 Image

Czytaj
 
XXXVI PIESZA PIELGRZYMKA
Redaktor: Al. Damian Sadza   
06.08.2014.

PIELGRZYMOWANIE DUCHOWE Z DZIEΒM BIBLIJNYM PODCZAS

XXXVI PIESZEJ PIELGRZYMKI RADOMSKIEJ NA JASN GÓR

Image 

Drodzy Cz這nkowie Dzie豉 Biblijnego, Sympatycy Biblii i Stowarzyszenia

W bie膨cym roku, tak, jak by這 to ju praktykowane w latach poprzednich, zach璚amy Wszystkich, którzy chc pielgrzymowa duchowo na Jasn Gór do 郵edzenia przewodnika duchowego XXXVI Pieszej Pielgrzymki Diecezji Radomskiej na Jasn Gór przygotowanego przez Kleryckie Ko這 Dzie豉 Biblijnego Diecezji Radomskiej wraz z moderatorem. B璠ziecie mogli 郵edzi i uczestniczy duchowo wraz z pielgrzymami w kolejnych etapach w璠rówki oraz w prze篡wanych danego dnia pielgrzymki tre軼iach duchowych i modlitwach. Wszystko to b璠zie mo磧iwe odwiedzaj帷 w kolejnych dniach pielgrzymowania nasz stron internetow. Zach璚amy do gor帷ej modlitwy w intencjach Dzie豉 Biblijnego im. Jana Paw豉 II naszej diecezji.  Teksty konferencji pielgrzymkowych znajduj si na Portalu Diecezji Radomskiej (www.diecezja.radom.pl). Zapraszamy do lektury.
 
 

I. Dzie pierwszy (6 sierpnia 2014 r.)
Nie wstydz si Ewangelii – konferencja wprowadzaj帷a al. Damian Fo速yn (TEKST )
 
II. Dzie drugi (7 sierpnia 2014 r.)
Mi這嗆 Bo瘸 – al. Marcin Przytu豉 (TEKST )
 
III. Dzie trzeci (8 sierpnia 2014 r.)

Grzech – dk. ㄆkasz Baranowski (TEKST )
 
IV. Dzie czwarty (9 sierpnia 2014 r.)

Jezus – jedyne rozwi您anie – al. Damian 畝bicki (TEKST )
 
V. Dzie pi徠y (10 sierpnia 2014 r.)

Wiara i nawrócenie – dk. Wojciech Paw這wski (TEKST )
 
VI. Dzie szósty (11 sierpnia 2014 r.)
Duch 安i皻y – dk. Tomasz Nobis (TEKST )
 
VII. Dzie siódmy (12 sierpnia 2014 r.)
Wspólnota – al. Rafa Kosowski (TEKST )
 
VIII. Dzie ósmy (13 sierpnia 2014 r.)
Pos豉ni by, 鈍iadczy (nie ma konferencji)
 
IX. Materia造 pomocnicze:
- Krzy Roku 安i皻ego – Krzy瞠m 安iatowych Dni M這dzie篡 – bp Henryk Tomasik (TEKST )
- 安. Jan Pawe II – wdzi璚zno嗆 i zobowi您anie – ks. Jacek Kucharski (TEKST )
- Droga Krzy穎wa – dk. Karol Kostecki (TEKST )

Cz這nkowie Kleryckiego Ko豉 Dzie豉 Biblijnego Diecezji Radomskiej
i Moderator
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 26 - 50 z 287


Dzieo Biblijne


POLECAMY

Parafia w. Jadwigi w Dbicy Seminarium Duchowne w Radomiu Radio Plus Radom DM 2016 Go Niedzielny


SERWIS MONITORUJE© Copyright Diecezja Radomska 2014. All rights Reserved.

ks. Dominik Dryja web site administrator.