Dzieo Biblijne
15 najnowszych
Relacja z sesji UBD w Jedlni
Redaktor: Al. Damian Sadza   
21.02.2015.

TO BYŁ PIERWSZY EGZAMIN,

CO ZA EMOCJE!

Image 

W piątek, 20 lutego 2015 r. wielkie emocje towarzyszyły uczniom-studentom w filii Uniwersytetu Biblijnego dla Dzieci działającej pod patronatem Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II Diecezji Radomskiej przy parafii pw. Opieki Św. Józefa i Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka J. Piłsudzkiego w Jedlini Letnisko. O godz. 13.30 rozpoczęła się sesja egzaminacyjna. W komisji egzaminacyjnej zasiedli wice-dyrektor PSP mgr Elżbieta Sobieraj oraz kadra wykładowców: s. mgr Bożena Molendowska, ks. kan. Andrzej Margas oraz moderator diecezjalny ks.  dr Jacek Kucharski.
Czytaj
 
Sesja na UBD w PSP nr 7
Redaktor: Al. Damian Sadza   
16.02.2015.

SESJA NA „6” STUDENTÓW Z UNIWERSYTETU

BIBLIJNEGO DLA DZIECI I RADOŚĆ

Z NOWYCH POMOCY NAUKOWYCH

 Image
 
W Uniwersytecie Biblijnym dla Dzieci trwa jeszcze do 20 lutego zimowa sesja. Młodzi studenci-uczniowie zmagają się z egzaminem, pozwalającym im iść do przodu w studiowaniu. Sesję zimową zainaugurował w dniu 16 lutego 2015 r. egzamin grupy studentów-uczniów poznających Biblię przy Parafii pw. Św. Jana Chrzciciela oraz Publicznej Szkole Podstawowej nr. 7 im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. W komisji egzaminacyjnej zasiedli: dyrektor PSP nr 7 pani mgr Katarzyna Gruszka, pani mgr lic. Lidia Szymańska, ks. prob. lic Mirosław Nowak oraz ks. dr Jacek Kucharski-moderator Dzieła Biblijnego i rektor dziecięcej uczelni. W tym semestrze grupa uczniów –studentów poznawała Kościół Apostolski według Łukaszowych Dziejów Apostolskich.
 
Czytaj
 
XIX Edycja Konkursu Wiedzy Biblijnej
Redaktor: Al. Damian Sadza   
13.02.2015.

XIX Edycja Konkursu Wiedzy Biblijnej

 

Image 

Czytaj
 
Relacja z Ciepielowa
Redaktor: Al. Damian Sadza   
09.02.2015.

NOWI CZŁONKOWIE GRUPY BIBLIJNEJ

W CIEPIELOWIE

Image 
 
Tradycyjnie w pierwszy czwartek miesiąca, tj. 5 lutego 2015 r., odbyło się kolejne spotkanie Dzieła Biblijnego w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Ciepielowie. Na spotkanie przybyli stali członkowie oraz nowe osoby, które pragną zasilić naszą grupę z czego jesteśmy bardzo zadowoleni. Więc zgodnie z przesłaniem jakie kiedyś usłyszał św. Augustyn "Bierz i czytaj" rozpoczęliśmy kolejne rozważanie księgi Pisma św. Tym razem skupiając się na Księdze Jonasza. Prelekcja nosiła tytuł " Jonasz - prorok zdobyty przez Boga". Należy nadmienić, że swoiste przygotowanie do treści omawianej Księgi uczestnicy odbyli już w czasie indywidualnej lektury co stanowiło świetne przygotowanie do spotkania a następnie było przyczyną pogłębionej dyskusji po zakończonym spotkaniu w naszym gronie. A oto fragmenty tej prezentacji: Prorok Jonasz żył naprawdę ale wszystko, co o nim wiemy, zawiera się w połowie wersetu 2 Księgi Królewskiej (2 Krl14,25). Czytamy tam o królestwie północnym. Najpotężniejszym królem w tym królestwie był Jeroboam II (784 – 743).
Czytaj
 
Opłatek Szkoły Biblijnej dla Doroslych
Redaktor: Al. Damian Sadza   
02.02.2015.

KOLĘDOWE SPOTKANIE BIBLIJNEJ

SZKOŁY DLA DOROSŁYCH

Z BPEM ADAMEM ODZIMKIEM

 

Image
 
Późne popołudnie niedzieli 1 lutego 2015 r. było kolejnym dniem spotkania Szkoły Biblijnej dla Dorosłych, która istnieje od października 2014 r. przy parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Radomiu. Przypomnijmy, że słuchacze szkoły spotykają się w każdą pierwszą niedzielę miesiąca. Tym razem spotkanie Szkoły miało niecodzienny przebieg. O godz. 18 tej rozpoczął się kolejny wykład multimedialny, który poprowadził ks. dr Jacek Kucharski. Jego tematyka była nawiązaniem do drugiej części wieczoru w Biblijnej Szkole dla Dorosłych.
 
Czytaj
 
Relacja ze Słupicy
Redaktor: Al. Damian Sadza   
01.02.2015.

STRAŻACY ZE SŁUPICY POZNAJĄ BIBLIĘ

Image 

Każdy czas i okazja są dobre, aby poznawać głębię Bożego Słowa. Rozumieją to dobrze strażacy z parafii pw. Św. Andrzeja Boboli w Słupicy (dekanat pionkowski), którzy swoje spotkanie we wspólnocie, postanowili ubogacić czytaniem Ewangelii. Zebrali się w remizie, w sobotę 31 stycznia 2015 r. o godz. 19-tej. W spotkaniu uczestniczył ks. prob. Krzysztof Cielniak – kapelan strażaków, a nad właściwym rozumieniem czytanego tekstu Ewangelii czuwał moderator diecezjalny Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II – ks. dr Jacek Kucharski.
 
Relacja z Kazimierza
Redaktor: Al. Damian Sadza   
27.01.2015.

LEKTURA KSIĘGI JONASZA U ŚW. KAZIMIERZA


W czwartą niedzielę miesiąca zbierają się sympatycy Biblii tworzący grupę biblijną przy bazylice Św. Kazimierza w Radomiu. 25 stycznia 2015 r. spotkali się tradycyjnie w świetlicy „Kazimierzówka” na kolejny spotkaniu formacyjnym w ramach cyklu Historie biblijnych nawróceń. Jak zwykle zebranym towarzyszył ks. prał. Grzegorz Senderski. Pierwszą część spotkania po wspólnej modlitwie wypełniły komunikaty moderatora diecezjalnego dotyczące aktualnych prac i zadań czekających Dzieło Biblijne w nowym roku 2015. Dyskutowaniu również wspólny wyjazd do Ziemi Świętej przymierzany na październik 2015 r. Następnie przystąpiono do lektury fragmentów Księgi Jonasza. Zagadnienia introdukcyjne oraz prelekcję multimedialną pt. Jonasz – prorok zdobyty przez Boga poprowadził ks. dr Jacek Kucharski. Po dyskusji i pytaniach, modlitwa w intencjach stowarzyszenia i grupy biblijnej zakończyła kazimierzowskie spotkanie biblijne. Kolejne już 22 lutego br.
 
Relacja z Kozienic
Redaktor: Al. Damian Sadza   
20.01.2015.

JONASZ I KOLĘDY W KOZIENICACH


Niezwykle serdeczna atmosfera towarzyszyła kolędowemu spotkaniu w parafii pw. Świętego Krzyża w Kozienicach. Rozpoczęła je Msza św. o godz. 18-tej celebrowana przez moderatora diecezjalnego Dzieła Biblijnego. W ramach comiesięcznej formacji biblijnej bardzo licznie obecni w świątyni, pomimo, iż rozpoczęły się już zimowe ferie, wysłuchali prelekcji multimedialnej ks. dr. Jacka Kucharskiego pt. Jonasz – prorok zdobyty przez Boga. Drugą część spotkania wypełniły życzenia i wspólne łamanie się opłatkiem. Podziękowania za troskę o Dzieło Biblijne w parafii  ks. kan. Kazimierzowi Choinackiemu wypowiedział moderator diecezjalny stowarzyszenia. W spotkaniu kolędowy wzięli udział również maturzyści, którzy w sobotę przeżywali swoją „Studniówkę”. „Nie mogło nas tutaj zabraknąć – mówi Łukasz – stale przychodzimy na formację biblijną z rodzicami. To nas bardzo ubogaca. Oby jak najdłużej”.
 
Relacja ze Skarżyska
Redaktor: Al. Damian Sadza   
19.01.2015.

KOLĘDOWANIE W GRUPIE OSTROBRAMSKIEJ

DZIEŁA BIBLIJNEGO

Image 

15 stycznia 2015 r., odbyło się opłatkowe spotkanie grupy Dzieła Biblijnego stale formowanej przy sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku-Kamiennej. Rozpoczęła je Msza św. w kaplicy sanktuarium pod przewodnictwem ks. dr. Jacka Kucharskiego – moderatora Dzieła Biblijnego Diecezji Radomskiej, który wygłosił homilię. Po Eucharystii członkowie Dzieła Biblijnego i sympatycy Biblii zostali zaproszeni na wspólne kolędowanie i formację biblijną.
Czytaj
 
Galeria ze spotkania opłatkowego UBD w seminarium
Redaktor: Al. Damian Sadza   
15.01.2015.

TO BYŁ OPŁATEK!

 Image
 
W sobotę, 10 stycznia 2015 r. po raz pierwszy spotkali się na spotkaniu opłatkowym w Wyższym Seminarium Duchownym wykładowcy i studenci-uczniowie Uniwersytetu Biblijnego dla Dzieci Diecezji Radomskiej. Słuchacze biblijnej uczelni przybyli ze swoimi rodzicami i opiekunami: dyrektor Katarzyną Gruszką, lic. Lidią Szymańską, mgr Agnieszką Machnio oraz s. mgr Bożeną Molendowską.  O godz. 15 w kaplicy seminaryjnej spotkanie rozpoczęła Msza św. sprawowana pod przewodnictwem Pasterza Diecezji – Ks. Bpa Henryka Tomasika. Mszę św. z Pasterzem Diecezji koncelebrowali: ks. dr Jacek Kucharski – moderator diecezjalny Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II, ks. kan. Andrzej Margas- proboszcz parafii pw. Opieki św. Józefa w Jedlini Letnisko, ks. lic. Mirosław Nowak – proboszcz parafii farnej w Radomiu, ks. mgr Michał Faryna – wikariusz parafii pw. Bł. Annuarity i Św. Michała Archanioła w Radomiu. Wszyscy koncelebranci to opiekunowie duchowi i wykładowcy dziecięcej uczelni. W liturgii Mszy św. przy Pasterzu Diecezji stanęli też: dk. Konrad Kapcia oraz dk. Maciej Szymański. Animację muzyczną Mszy św. poprowadził dk. Piotr Gruszka – członek Kleryckiego Koła Dzieła Biblijnego Diecezji Radomskiej (dalej KKDBDR). Asystą i całym spotkaniem od strony organizacyjnej zajęli się członkowie KKDBDR. Liturgię Słowa przygotowali studenci-uczniowie z Publicznej Szkoły nr. 7 im. Kazimierza Pułaskiego oraz Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3. Im. Jana Długosza w Radomiu. Podczas Mszy św. słowa homilii skierował do obecnych Ks. Bp Henryk Tomasik.
 
Image 
 
Czytaj
 
Relacja z Janiszpola
Redaktor: Al. Damian Sadza   
14.01.2015.

DZIEŁO BIBLIJNE MODLI SIĘ W INTENCJI

KS. ABPA ZIMOWSKIEGO


13 stycznia 2015 r, tj. wtorek był kolejnym dniem formacji biblijnej w parafii pw. Św. Pawła Apostoła na radomskim Janiszpolu. Poza prelekcją multimedialną ks. dr Jacka Kucharskiego pt. Jonasz - prorok  zdobyty przez Boga oraz świątecznymi życzeniami i łamaniem się opłatkiem połączonym ze śpiewem kolęd, modlono się o powrót do zdrowia Ks. Abpa Zygmunta Zimowskiego. Ks. Abp Zimowski  jako biskup diecezjalny w Radomiu inaugurował działalność Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II w diecezji. Nominacja ks. dr. Jacka Kucharskiego na moderatora stowarzyszenia to również była decyzja Ks. Abpa Zimowskiego. Pod patronatem Ks. Abpa Zimowskiego stowarzyszenie przeprowadziło szereg inicjatyw – mówił zebranym na Janiszpolu ks. Kucharski. Dzisiaj, przez wstawiennictwo Matki Bożej Fatimskiej, Św. Pawła Apostoła i patrona stowarzyszenia Św. Jana Paweł II prosimy Boga o łaskę powrotu do zdrowia.
 
Relacja z Fary
Redaktor: Al. Damian Sadza   
13.01.2015.

KOLĘDOWANIE W RADOMSKIEJ FARZE

Image 

W niedzielę, 11 stycznia 2015, w święto Chrztu Pańskiego, kiedy liturgicznie kończy się okres Bożego Narodzenia, radomska Fara przeżywała formację biblijną i opłatkowe kolędowanie. Msza św. o godz. 18- tej rozpoczęła spotkanie sympatyków Biblii. Mszy św. przewodniczył ks. prob. Mirosław Nowak, a koncelebrował ks. dr Jacek Kucharski – moderator Dzieła Biblijnego. Formację biblijną stanowiła prelekcja multimedialna moderatora diecezjalnego pt. Jonasz – prorok zdobyty przez Boga.
 
Czytaj
 
Relacja z Warszawy
Redaktor: Al. Damian Sadza   
12.01.2015.

WARSZAWSKIE SPOTKANIE MODERATORÓW

DZIEŁA BIBLIJNEGO

Sobota 10 stycznia 2015 r. to dzień, w którym w siedzibie Caritas przy ulicy Okopowej 55 (sala S4) w Warszawie spotkali się moderatorzy Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II z całej Polski. Diecezję radomską reprezentował ks. dr Jacek Kucharski. Spotkanie otworzył o godz. 10.30 przewodniczący stowarzyszenia ks. prof. Henryk Witczyk. W ramach spotkania omówione zostały dokonania stowarzyszenia w roku 2014. Najpierw przewodniczący ks. prof. Henryk Witczyk przedstawił sprawozdanie z działalności ogólnopolskiej stowarzyszenia. Następnie, moderatorzy diecezjalni dokonali przeglądu najważniejszych inicjatyw podjętych w roku 2014 w poszczególnych diecezjach w Polsce. Omówiono również materiały na VII Ogólnopolski Tydzień  Biblijny, który przeżywany będzie w Polsce tradycyjnie od III Niedzieli Wielkanocnej, tj.  2015 r.  Dyskutowana była również analiza możliwości Dzieła Biblijnego w zakresie przeprowadzenia konkursu biblijnego dla alumnów Seminariów Duchownych. Na koniec przedstawione zostały nowe inicjatywy Dzieła Biblijnego w Polsce i w diecezjach. Całość bardzo owocnego spotkania zakończyła modlitwa w intencjach stowarzyszenia przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II.

 
Relacja z Ciepielowa
Redaktor: Al. Damian Sadza   
12.01.2015.

O DAWIDZIE W MATEUSZOWEJ GENEALOGII

NA SPOTKANIU OPŁATKOWYM

W CIEPIELOWIE

Image 

W czwartek, 8 stycznia 2015 r., odbyło się kolejne, tym razem świąteczne spotkanie opłatkowe z członkami Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II Diecezji Radomskiej, którzy działają i formują się biblijnie w kręgu istniejącym przy parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Ciepielowie. Rozpoczęło się ono w nowej sali spotkań przygotowanej przez ks. prob. Stanisława Sławińskiego. Poprowadził je moderator diecezjalny ks. dr Jacek Kucharski. Tematem formacyjnego spotkania było zagadnienie Król Dawid – postać wpisana w genealogię Jezusa (Mt 1,6). Po prelekcji rozpoczęła się ożywiona dyskusja. Po niej ks. prob. Stanisław Sławiński zaprosił wszystkich obecnych na plebanię. Po odczytaniu fragmentu Łukaszowego przekazu o narodzeniu Jezusa oraz życzeniach opłatkowych przy śpiewie kolęd, rozpoczęła się świąteczna część spotkania. Wieczerza przy stole miała iście wigilijny charakter. Wraz z członkami Dzieła Biblijnego był obecny ks. dr Michał Krawczyk, który od kilku już lat pomaga duszpastersko w parafii. Ks. dr Jacek Kucharski podziękował na zakończenie ks. prob. Stanisławowi za gościnę i zaangażowanie oraz duchowe prowadzenie grupy. Panu Wojciechowi Leszczyńskiemu – moderatorowi grupy biblijnej za gorliwą formację, opiekę i stały apostolat na rzecz stowarzyszenia. Kolejne spotkanie już w lutym br.

 
Spotkanie kręgu Dzieła Biblijnego
Redaktor: Al. Damian Sadza   
08.01.2015.

ROBOCZE SPOTKANIE KLERYCKIEGO KOŁA

DZIEŁA BIBLIJNEGO DIECEZJI RADOMSKIEJ


W środę 07 stycznia 2015 roku, w godzinach wieczornych w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu odbyło się pierwsze po świątecznej przerwie spotkanie Kleryckiego Koła Dzieła Biblijnego z moderatorem – ks. Jackiem Kucharskim. Pierwszy punkt spotkania stanowiły podziękowania ks. Profesora skierowane do pięciu  alumnów (al. Damiana Fołtyna, al. Rafała Kosowskiego, al. Adriana Kwiecińskiego, al. Marcina Przytuły, al. Pawła Męciny), którzy brali udział przy tworzeniu Drogi Światła, jak również do redaktora strony internetowej (al. Damiana Sadzy) za pomoc przy redagowaniu umieszczanych w niej artykułów. W dalszej części spotkania ustalona została także forma przeprowadzenia tegorocznego opłatka seminaryjnego, która zakończyła się propozycją wspólnego wyjścia do kina. W ostatniej zaś części odbyła się dyskusja nad organizacją zbliżającego się wielkimi krokami opłatka Uniwersytetu Biblijnego dla Dzieci, który będzie mieć miejsce w naszym seminaryjnym domu w najbliższą sobotę, tj. 10 stycznia. I jak już zdążyło zapisać się w tradycji KKDB, całość spotkania zakończyła się wspólną modlitwą do Jana Pawła II z prośbą, o owocną pracę w rozpoczętym właśnie nowym roku kalendarzowym.                             
Oprac. al. Rafał Kosowski
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 26 - 50 z 314


Dzieo Biblijne


POLECAMY

Parafia w. Jadwigi w Dbicy Seminarium Duchowne w Radomiu Radio Plus Radom Go Niedzielny


SERWIS MONITORUJE



© Copyright Diecezja Radomska 2014. All rights Reserved.

ks. Dominik Dryja web site administrator.