Polityką Prywatności. var obj = this; data.setTime(data.getTime()+(100*365*24*60*60*1000)); var data = new Date();
return false; Akceptuję, nie pokazuj więcej } }, redirect: function() { var pageTracker = _gat._getTracker("UA-11186383-2");
  • Domeny
  • background-image: -webkit-linear-gradient(bottom, rgb(240,131,47) 36%, rgb(255,196,0) 68%); try {

    }

  • Hosting